คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ
ปีงบประมาณ 2564
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 2564
ปีงบประมาณ 2565
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 2565

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่