ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ส่งต่อความรู้และทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) จังหวัดพะเยา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ และนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่  ส่งต่อความรู้และทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) จังหวัดพะเยา

โดยนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ชั้นปีที่ 3 ได้ออกแบบกิจกรรมให้ความรู้ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมผ่านสื่อละครเวที และเกม ที่ทำให้น้อง ๆ คนยุคใหม่ที่ใกล้ชิดและใช้สื่อดิจิทัลอย่างมาก ได้ตระหนักถึงอันตรายและแง่มุมของการใช้อย่างเกิดประโยชน์และสร้างสรรค์กับตัวเองและคนรอบข้าง  

กิจกรรมในวันนี้มีน้อง ๆ กว่า 70 คนเข้าร่วม  ต่างได้รับความรู้และความสนุกสนาน และอยากให้พี่ ๆ กลับมาทำกิจกรรมกับพวกเขาอีกในปีหน้า   ซึ่งทางหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ จะได้พิจารณากิจกรรมลักษณะแบบนี้เข้าไปอยู่ในโครงการเพื่อพัฒนานิสิตประจำปีของหลักสูตรต่อไป โดยมุ่งหวังว่าจะใช้เป็นกิจกรรมพัฒนานิสิตที่นอกเหนือจากการเป็นเพียง ผู้เรียนให้เป็นผู้สอนด้วย


ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2566 15:12:46

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่