ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน"

            นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน" กทปส. เริ่มออกสัญจรให้ความรู้เสริมทักษะการรอบรู้เรื่องสื่อให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และประถมปีที่ 6 จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  

             กิจกรรมครั้งนี้มีกิจกรรมให้น้องได้เรียนรู้ ผ่านสื่อละครเวที  สื่อเกม และการละเล่นที่สนุกสนานเพื่อสร้างเสริมทักษะการใช้สื่ออย่างรู้เท่ารู้ทันสื่อดิจิทัล

 


ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2566 15:07:16

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่