ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "ชม ชิม ช้อป" (U2T4BCG Showcase)

          ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม "ชม ชิม ช้อป" (U2T4BCG Showcase) โดยเป็นการจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในโอกาศนี้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน จำนวน 7 บูธนิทรรศการด้วยกันประกอบไปด้วย

1. บูธนิทรรศการตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดแสดงผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานบุผ้าทอมือ และถุงปะคบสมุนไพรสะดวกใช้ ภายใต้แบรนด์ Pa Saan (พาสาน) โดยมี ดร.นิรมล พรมนิล เป็นหัวหน้าโครงการ

2. บูธนิทรรศการตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จัดแสดงผลิตภัณฑ์จาก Hand NAREE By ของกลุ่มถักโครเชต์บ้านธาตุภูซาง และสมุนไพรแสนคำหล้า กลุ่มสมุนไพรบ้านธาตุภูซาง โดยมี อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล เป็นหัวหน้าโครงการ

3. บูธนิทรรศการตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จัดแสดงผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝก “ดอนจัย โดยใจ๋” และผลิตภัณฑ์ “ลำน้ำเปิ๋อย” โดยมี อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ

4. บูธนิทรรศการตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จัดแสดงผลิตภัณฑ์เนื้อย่างเจ้าจิ Take Away และผลิตภัณพ์แกงฮังเลปลาพร้อมทาน โดยมี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ

5. บูธนิทรรศการตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จัดแสดงผลิตภัณฑ์ “โคมไฟล้านนาบ้านตุ่นใต้” และผลิตภัณฑ์โคมไฟจักสานบ้านตุ่นใต้ โดยมี ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ เป็นหัวหน้าโครงการ

6. บูธนิทรรศการตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จัดแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลแม่สรวย และผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาติพันธ์ “อาข่า Craft” โดยมี ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ เป็นหัวหน้าโครงการ

และสุดท้าย บูธนิทรรศการตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จัดแสดงผลิตภัณฑ์ขัยวไข่กา (เครื่องเคลือบเวียงกาหลง) และชาหวานเวียงกาหลง โดยมี ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ เป็นหัวหน้าโครงการ

          โครงการดังกล่าวนอกจากจัดขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานในโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของตำบลต่างๆ แล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ผ่านกระบวนการพัฒนาภายใต้การดำเนินโครงการดังกล่าวอีกด้วย"


ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2566 13:58:08

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่