ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์เพลงจากเรื่องเล่าของชุมชน”

        ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์เพลงจากเรื่องเล่าของชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ติ๊ดโสฬส ปุณกะบุตร จากสาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในหัวข้อแนวคิดและทิศทางการสร้างสรรค์งานจาก Local Rhythms: the exercise of soft power ณ  Active Learning Classroom มหาวิทยาลัยพะเยา และคุณอาทิตย์ บุญกว้าง ได้ฝึกปฎิบัติการสร้างเพลงจากแอพพลิเคชั่น ในหัวข้อ การใช้แอพพลิเคชั่น Bandlab  เพื่อสร้างสรรค์เพลง

 


ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/1/2566 17:12:05

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่