ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

          บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง, ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี ขวัญเงิน พร้อมด้วยบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเตรียมเครื่องนุ่งห่มอันจำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ให้มีไว้ใช้ตลอดการอยู่จำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านตุ่นใต้ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/1/2566 16:35:16

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่