ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการ “ลอยกระทงอลเวง ครื้นเครงวัฒนธรรมไทย” ที่จัดโดยกลุ่มอิสระโดมสัญจรรักษ์ TU Travel

      นายกัมปนนท์ ศรีบุรินทร์ ประธาสโมสรนิสิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการ “ลอยกระทงอลเวง ครื้นเครงวัฒนธรรมไทย” ที่จัดโดยกลุ่มอิสระโดมสัญจรรักษ์ TU Travel ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาอิสระที่ดำเนินกิจกรรมนันทนาการด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสืบสานและถ่ายทอดประเพณีลอยกระทงที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงเป็นการยกระดับศักยภาพคนรุ่นใหม่ในการนำเสนอประเพณีการลอยกระทงของแต่ละจังหวัด 

ภาพ :   นายกัมปนนท์ ศรีบุรินทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2564 21:30:19

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่