ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา (Community Media Learning Center, University of Phayao) จัดเวทีเสวนา “คน ชุมชน และสื่อ” ในรูปแบบออนไลน์

ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา (Community Media Learning Center, University of Phayao) จัดเวทีเสวนา “คน ชุมชน และสื่อ” ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกรียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในหัวข้อ “ภูมิทัศน์  นิเวศการสื่อสารภาคพลเมืองในยุคดิจิทัล โอกาสและข้อท้าทาย” คุณพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ บรรณาธิการอาวุโส The Matter เป็นวิทยากรในหัวข้อ “สื่อชุมชน  คอนเทนต์ชุมชน ในสายตานักสื่อสารยุคดิจิทัล” และรองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในหัวข้อ “คลุกวงใน บทเรียนจากประสบการณ์การพัฒนา ความรู้ คน ชุมชน และสื่อ” ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนสื่อชุมชนตัวจริง ช่วงเช้าพบกับหัวข้อ “สื่อสาร ทำไมต้องรู้ ทำไมต้องทำ ภาคถ่ายประสบการณ์” และในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้หนุนเสริมเนื้อหาจากชุมชน ในหัวข้อ “เนื้อหาจากชุมชนยกระดับให้ “สากล” ได้หรือไม่?”

สามารถย้อนชมอีกครั้งได้ที่ https://www.facebook.com/CMLCUP/videos/942251866409838 หรือ Facebook Fan Page : ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน Community Media Learning Center ลิงค์ https://www.facebook.com/CMLCUP


ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2564 21:28:19

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่