ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

             อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ และคุณอุเทน มหามิตร ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงรูปแบบของสัญลักษณ์สินค้า (Logo) ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ณ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    U2T   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/10/2564 13:48:37

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่