ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ โครงการสัมมนาส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ ทีมสหวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา

               ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ร่วมเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ โครงการสัมมนาส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ ทีมสหวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ณ โรงแรม เอ็มทู วอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา

            โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมนา ประกอบไปด้วย อัยการจังหวัดพะเยา,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา,ปกครองจังหวัดพะเยา และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา โดยทุกหน่วยงานได้ร่วมกันถอดบทเรียนและเสนอแนะนโยบายต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/10/2564 13:46:31

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่