ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในหัวข้อการจัดการช่องทางดิจิทัลและการเล่าเรื่องข้ามสื่อ  ให้กับผู้ที่สนใจในภาคตะวันออกกว่า 60 คน 

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/10/2564 13:39:46

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่