ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และนิสิตคู่ขนานสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Audition ภายใต้โครงการ I-Con UP 2021

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ ได้ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่

นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

นายกัมปนนท์ ศรีบุรินทร์ นิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวธนัตดา ลู่บุญเกรียงไกร สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมคู่ขนานเศรษฐศาสตร์

นาย แสงเดช สุขพรรณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคู่ขนานเศรษฐศาสตร์

เข้าร่วมกิจกรรม Audition ภายใต้โครงการ I-Con UP 2021 International Development Program เพื่อเฟ้นหา International University of Phayao Ambassador ฑูตความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนิสิตทั้ง 4 คน ได้แสดงความสามารถของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ และเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร/กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/3/2564 13:37:03

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่