ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ผู้บริหาร และนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "กาดเวิ้งว้าว เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1"

        ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดี ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล นำนิสิตชมรมนิสิตผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รวมถึงนิสิตชมรม BCA Music Band ร่วมกิจกรรม "กาดเวิ้งว้าว เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1"

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/3/2564 13:34:59

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่