ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สุดเจ๋ง! นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัล “ชนะเลิศอันดับที่ 1” การแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด (Marketing Contest) ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุมใหญ่ ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

          นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 3 นายทักษ์ดนัย อุ่นเรือน และนางสาวชุติสรา ศักดิ์ไพศาล ได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับที่ 1” การแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด (Marketing Contest) ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุมใหญ่ ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จากทั้งหมด 11 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ โดยมีอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรการตลาด และอาจารย์ชาญชัย พรมมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการตลาดที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์

ภาพ :   อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/2/2564 9:33:37

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่