ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์


ภาพ :   ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/1/2563 19:15:30

© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่