ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

      บุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เยี่ยมชมฝีมือและผลงานจากผู้ต้องขังเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอด ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา

    วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วีระพงษ์ กิตติวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เข้าพบ ผบ.สุนันทา คงพากเพียร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา เพื่อเยี่ยมชมฝีมือและผลงานจากผู้ต้องขังและหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอด และลงพื้นที่สำรวจจำนวนแรงงานและวัตถุดิบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิต ตะกร้าของขวัญ จังหวัดพะเยา และจัดจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยมีแผนการดำเนินงาน ให้เรือนจำจังหวัดพะเยา เป็นแหล่งใหญ่ในการผลิต เพื่อจัดจำหน่าย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐเป็นอย่างมาก อาทิ เช่น เรือนจำจังหวัดพะเยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา พาณิชย์จังหวัดพะเยา วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา แรงงานจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/12/2562 16:12:27

© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่