ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

      "บริษัทขยะจำลองหนองหล่ม" ผลผลิตของโครงการ 1 คณะ 1 Signature ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทขยะจำลองหนองหล่ม ได้เปิดดำเนินการรับซื้อขยะครั้งที่ 4 โดยมีคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นคนขับเคลื่อนด้วยเอง อีกทั้งในการรับซื้อครั้งนี้ไม่ได้มีการรับซื้ออยู่กับที่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการรับซื้อแบบสัญจร ครั้งแรกอีกด้วย

     บริษัทขยะจำลองหนองหล่ม เป็นบริษัทขยะจำลองแบบมีส่วนร่วมเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะ และต้องการลดปัญหาขนะในชุมชน อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นตัวกระตุ้น และส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักระบบการจัดการธุรกิจ และสร้างรายได้จากขยะครัวเรือน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชน รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/12/2562 16:02:19

© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่