ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตสาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลหลายรายการ จากโครงการ Start D Up จัดโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด (Sigha Park เชียงราย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ ได้แก่
-นางสาวชนากานต์ อินตุ้ย
-นายรัตพล จอมแปง
-นายณัฐวัติ สีลาเวียง 
-นายทักษ์ดนัย อุ่นเรือน 
-นางสาวพีรกานต์ หาญจริง

ที่เข้าร่วมโครงการ Start D Up จัดโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (Sigha Park เชียงราย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) และได้คว้ารางวัลหลายรายการ ดังนี้ 
-ชนะเลิศแผนธุรกิจดีเด่น
-ชนะเลิศแผนการตลาดดีเด่น
-ชนะเลิศนวัตกรรมดีเด่น
-รองชนะเลิศแผนการตลาดดีเด่น
-รองชนะเลิศนวัตกรรมดีเด่น

#โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ในอนาคต

http://www.startdupcamp.com/news/23


ภาพ :   อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    noppadol.wa   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/11/2562 14:32:50

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่