ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

      นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดแข่งขันถ่ายภาพ

         คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายสุทธิพงศ์ อำไพ นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 
ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดแข่งขันถ่ายภาพ กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ในโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม ถึง วัดศรีโคมคำ

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ครับ


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    noppadol.wa   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/11/2562 14:29:16

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่