ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการแสดงดนตรีอังกะลุง ณ ห้องนภาลัย โรงแรม วีซี ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 20/4/2566 16:31:06 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการแสดงซอ SAWANOWA ที่มีการผสมดนตรีแนว Bossanova ณ ห้องนภาลัย โรงแรม วีซี ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 20/4/2566 16:18:47 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดโครงการจิตอาสานิสิตเศรษฐศาสตร์ เพื่อฝึกสติ สมาธิของนิสิต และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 20/4/2566 15:57:50 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เปิดตัวกิจกรรม "วิ่ง หนี ให้ทัน Zombies Virtual Run by NMC” 20/4/2566 15:48:27 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 21/3/2566 11:37:36 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 27/1/2566 16:35:16 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 13/1/2566 14:54:01 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดงานเลี้ยงขันโตก ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ Phayao Cultural Space 16/12/2565 14:48:52 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการวัฒนธรรมใหม่ 16/12/2565 11:59:20 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้ศึกษาดูงานเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน และอาหารพื้นถิ่นพะเยา 16/12/2565 11:56:30 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 4 (37 items)Prev1234Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่