ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การวิจัย

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
อาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ร่วมประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 23/5/2566 15:17:00 การวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลระดับ Silver จากกิจกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 มาครองถึง 2 รางวัล 27/3/2566 11:08:08 การวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้แผนงาน ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 13/1/2566 15:05:33 การวิจัย
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านวิทยุและโทรทัศน์ และคณะ 13/1/2566 14:59:05 การวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม Design Together for Chiangrai #1 13/1/2566 14:38:18 การวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนฯ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน 13/1/2566 14:34:40 การวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรม “การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยาฯ 13/1/2566 12:14:30 การวิจัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การดำเนินโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 13/1/2566 12:12:02 การวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล Top Awards อันดับที่ 2 จากการดำเนินโครงการ Unit of Excelence (UOE) ระดับ Division 1 13/1/2566 12:09:57 การวิจัย
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MoU) การเป็นเครื่อข่ายโรงเรียนต้นแบบ “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” ณ ห้องประชุม โรงเรียนขุน 3/1/2566 12:48:48 การวิจัย
Page 1 of 8 (74 items)Prev12345678Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่