ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัณฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายหลังภาวะวิกฤต 23/5/2566 15:15:32 การผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 23/5/2566 13:52:54 การผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 23/5/2566 13:46:54 การผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เสริมสร้างทักษะความเป้นผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้กับนิสิต ณ ประเทศเวียดนาม 23/5/2566 11:26:09 การผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เสริมสร้างทักษะความเป้นผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้กับนิสิต ณ สปป.ลาว ( หลวงพระบาง) 23/5/2566 11:24:56 การผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นโค้ชในการแข่งขัน I-CON UPพานิสิตผู้เข้าแข่งขันคว้าตำแหน่ง UNIVERSITY OF PHAYAO INTERNATIONAL 23/5/2566 11:23:18 การผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 3/5/2566 16:35:27 การผลิตบัณฑิต
BCA คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ 1 ในการประกวดผลงานเพื่อพัฒนานิสิต ประเภทนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต 3/5/2566 16:31:59 การผลิตบัณฑิต
Final Round : BCA AMBASSADOR 2022 เวทีของคนที่โดดเด่น มีไลฟ์สไตล์ ฉบับเด็ก BCA 3/5/2566 16:30:22 การผลิตบัณฑิต
สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม The Best Social Activity Creator Content 2022 3/5/2566 16:24:11 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 15 (141 items)Prev1234567131415Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่