x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มพ. ออกศึกษาดูงาน ก่อนฝึกประสบการณ์ในสนามจริง 21/3/2566 13:56:01 การผลิตบัณฑิต
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ บรรยายและนำกระบวนการฝึกอบรมการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการประชาสัมพันธ์ เรื่องเล่า เรื่องราว อัตลักษณ์ชุมชน 21/3/2566 12:02:51 การบริการวิชาการ
สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม “ BCA โชว์ของหน้าตึก” ครั้งที่ 2 ในธีม "จตุรศิลป์ ถิ่นไทย" 21/3/2566 11:59:14 การผลิตบัณฑิต
ศูนย์เรียนรู้สือชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ลุย! อย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์เพลงจากเรื่องเล่าของชุมชน 21/3/2566 11:57:50 การบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และนิสิตหลักสูตรบัณฑิตพรีเมี่ยม เข้าร่วมกิจกรรม MIND WAY ครั้งที่ 1 21/3/2566 11:55:46 การผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม I-CON UP Camp 2022 21/3/2566 11:53:09 ความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเสวนาในหัวข้อ “เสรีกัญชา สุรากลั่นชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น…มอมเมาหรือทางรอดของชุมชน ? ” 21/3/2566 11:51:50 การบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 21/3/2566 11:50:22 การบริหาร
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Audition เพื่อคัดเลือกนิสิตโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (I-CON UP 2022) 21/3/2566 11:42:05 ความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการกิจกรรม Audition เพื่อคัดเลือกนิสิตโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา I-CON UP 21/3/2566 11:39:56 ความเป็นสากล
Page 1 of 47 (465 items)Prev1234567454647Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่